Publicaties

De ontwikkeling en toepassing van de C-BiLLT is uitgebreid beschreven in wetenschappelijke publicaties. Voor een overzicht van deze artikelen klikt u hier.