Communicatiespreekuur VUmc

Doel communicatiespreekuur:
(Vroeg) diagnostiek van begrip van gesproken taal bij zeer moeizaam of niet-sprekende kinderen of (jong) volwassene met ernstige cerebrale parese. Ook kinderen of (jong) volwassene die zeer moeizaam of niet spreken en motorisch (ernstig) beperkt zijn vanwege een andere (neurologische) oorzaak zijn welkom op het spreekuur.

Product van het spreekuur:
• Evaluatie van het begrip van gesproken taalbegrip van het kind met de C-BiLLT.
• Classificatie GMFCS, MACS, CFCS, VSS.
• Adviezen ten aanzien van begeleiding en behandeling van communicatie en communicatiehulpmiddelen

Verwijzing:
Interne en externe verwijzing via kinderneuroloog, kinderarts, revalidatiearts, logopedist en andere betrokken behandelaars.

Aanmelding:
Schriftelijke aanmelding bij VUmc, afdeling Revalidatiegeneeskunde, Rec. B.
t.a.v. dr. A.I. Buizer o.v.v. communicatiespreekuur 
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam