Cursus

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc organiseert een twee daagse training die zich richt op evaluatie van taalbegrip bij niet of nauwelijks sprekende kinderen met ernstige motorische beperkingen, o.a. als gevolg van Cerebrale Parese (CP), vanuit neuro(psycho)logisch en taalwetenschappelijk perspectief. Behalve dat deze training u inzicht biedt in de verschillende oorzaken en typen van de neurologische aandoening, en in wat inmiddels bekend is over taalbegrip (en cognitie in meer brede zin) bij niet- of nauwelijks sprekende kinderen met ernstige CP, leert u ook over het afnemen, de toepassing en het interpreteren van de C-BiLLT. 
 
Inhoud
Op de eerste trainingsdag wordt informatie gegeven en de theorie behandeld over oorzaken en gevolgen van CP. Tevens zullen de classificatiesystemen besproken worden die wereldwijd gebruikt worden om de verschillende verschijningsvormen van CP en de bijbehorende beperkingen in mobiliteit (GMFCS), handvaardigheid (MACS) en communicatie (CFCS) te onderscheiden. 
       Vervolgens wordt de theoretische en psychometrische achtergrond van de C-BiLLT besproken. U wordt wegwijs gemaakt in de juiste hantering van de normgegevens en interpretatie van de resultaten. Aan de hand van een real live afname bij een kind met CP maakt u kennis met de testprocedures en de eventuele moeilijkheden die daarbij kunnen optreden. Vervolgens krijgt u training en gelegenheid zelf te oefenen met de C-BiLLT en de aansluitingen en applicaties toe te passen. Na de eerste bijeenkomst ontvangt iedere cursist een persoongebonden inlogcode die toegang verschaft tot de afname van de C-BiLLT via deze site.
          Ongeveer zes tot acht weken later vindt de tweede trainingsdag plaats. Deze terugkomdag staat in het teken van uitwisselen en bespreken van eerste eigen ervaringen aan de hand van (door de cursist zelfgemaakt) videomateriaal.

Doelstelling
Na afloop van de training bent u in staat de C-BiLLT af te nemen bij niet- of nauwelijks sprekende kinderen met een ernstige motorische dan wel meervoudige handicap. U heeft kennis gemaakt met het gebruik en de mogelijkheden van de website van de C-BiLLT, inclusief de testafneming. U bent in staat om een gefundeerde uitspraak te doen over het gesproken taalbegrip - en deze te relateren aan de neurologische achtergrond van het kind. U ontvangt een persoongebonden ! inlogcode die u in staat stelt de C-BiLLT te activeren via de website.

Doelgroep
De training is bedoeld voor professionals (logopedisten, psychologen, orthopedagogen, diagnostisch medewerkers) die zich bezig houden met (ontwikkelings)diagnostiek bij kinderen en jong volwassene (vanaf 1;6 jaar) met een motorische dan wel meervoudig complexe handicap.  

Deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per groep.
Duur: 2 dagen
Dag 1: 9.30- 16.30 uur
Dag 2: terugkomdag na +/- 6-8 weken , 09:30 – 14:30 uur

Locatie: Amsterdam UMC, locatie VUmc, polikliniek Receptie A, -1 Lorentzaal

Accreditatie: De cursus heeft een studiebelasting van 15,5 uur, waarvan 13 contacturen en 2,5 uur zelfstudie. Na het bijwonen van beide cursusdagen en het invullen van het evaluatieformulier (online) ontvangt u een certificaat en worden de accreditatiepunten (15) automatisch in het ADAP register bijgeschreven. 

Kosten
550,- euro per persoon, inclusief cursusdagen, gebruik en updates van de test


Datum cursusdagen 2021

Voorjaar 2021:
26 maart (dag 1) en 28 mei (dag 2) (volgeboekt!)

Najaar 2021:
17 september (dag 1) en 12 november (dag 2)

Gebruik onderstaande link voor aanmelden cursus (voorkeur voor datum a.u.b.aangeven): 

aanmelden

Trainers
Dr. J. Geytenbeek, logopedist/logopediewetenschapper, ontwikkelaar C-BiLLT
Dr. K.J. Oostrom, klinisch neuropsycholoog, ontwikkelaar C-BiLLT