Doelgroep

De C-BiLLT is ontwikkeld voor niet of nauwelijks sprekende kinderen met ernstige motorische beperkingen, bij voorbeeld als gevolg van cerebrale parese.
De C-BiLLT is genormeerd voor kinderen in de leeftijd van 1;6 tot 7;0 jaar. Vanzelfsprekend kan de test ook bij oudere kinderen en jong volwassene worden afgenomen wanneer er sprake is van intellectuele beperkingen of wanneer deze worden vermoed. Testresultaten voor kinderen tot 7;0 jaar worden weergegeven in percentiel scores en zijn gerelateerd aan de Testscoreliniaal. Testresultaten voor oudere kinderen (en jong volwassene) worden uitgedrukt in leeftijdsequivalenten.