Over de C-BiLLT

WELKOM op de site van de C-BiLLT, een gecomputeriseerde test voor begrip van gesproken taal. Op deze site vindt u informatie over de achtergrond, ontwikkeling en toepassing van het instrument.
Ook vindt u hier informatie over het CP-CaLL project, klik daarvoor gelijk op het menu rechtsboven op CP-CaLL project.

C-BiLLT staat voor Computer-Based instrument for Low motor Language Testing. Met andere woorden, de C-BiLLT is een test die zo ontwikkeld is, dat er een niet tot nauwelijks motorische handeling van het kind wordt gevraagd om tot betrouwbare bepaling van taalbegrip te komen. De verschillende bedieningsmogelijkheden van de C-BiLLT, zoals blikrichting, oogbesturing, touchscreen, rolstoelhoofdbediening en knoppen die met elk lichaamsdeel zijn te bedienen maakt het zelfs voor kinderen met de ernstigste motorische beperkingen mogelijk om betrouwbaar en adequaat te reageren op de testvragen van de C-BiLLT. Daarmee is de C-BiLLT uitstekend geschikt voor diagnostiek bij onverstaanbare en niet of nauwelijks-sprekende kinderen met (ernstige) motorische beperkingen.